Skip to main content Skip to footer

Disclaimer

Beperkte aansprakelijkheid

Oldenhuis Agro spant zich in om de inhoud van oldenhuisagro.com zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op oldenhuisagro.com aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Oldenhuis Agro. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op oldenhuisagro.com geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Oldenhuis Agro.Voor op oldenhuisagro.com opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Oldenhuis Agro nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Oldenhuis Agro.
Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Oldenhuis Agro, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.